Organisatie

Organisatie

De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden. Het Woord van God geeft een bondige samenvatting van deze missie in Galaten 6 :10: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.”

De gesprekslocaties van De Vluchtheuvel liggen verspreid over het land. Er wordt hulp geboden in Goes, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle, Lelystad. Het hoofdkantoor is gevestigd in Goes. Aanmelden voor hulp kan via een centraal nummer of online.

Medewerkers
Bij De Vluchtheuvel werken professioneel opgeleide medewerkers. Er zijn psychologen en maatschappelijk werkers in dienst. Op dit moment zijn er geen vacatures. Wij bieden studenten de mogelijkheid binnen onze organisatie stage te lopen.

Publiciteit en fondsenwerving
We geven graag bekendheid aan het werk van De Vluchtheuvel, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Maar ook omdat een groot deel van ons werk niet gesubsidieerd wordt. Daarvoor zijn we aangewezen op andere bronnen van inkomsten. Eén daarvan is de steun van donateurs. PR-vrijwilligers in het hele land zetten zich in om De Vluchtheuvel bekendheid te geven en fondsen te werven.

De Vluchtheuvel staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).