Hulp aan jongeren

Hulp aan jongeren

Ouderbegeleiding
De Vluchtheuvel biedt hulp bij problemen in opvoeding en gezin, zoals door ouders ervaren onmacht in de opvoeding, communicatieproblemen onderling, gedragsproblemen, gezagsproblemen of ingrijpende gebeurtenissen. Ouders kunnen zich aanmelden voor ouderbegeleiding. Dat geldt voor tweeoudergezinnen, maar ook samengestelde gezinnen of eenoudergezinnen kunnen een beroep op ons doen.

Gezinsbegeleiding
Bij deze vorm van hulp worden ook andere gezinsleden (het kind of de kinderen) betrokken bij de ouderbegeleiding.

Individuele begeleiding van jongeren
De Vluchtheuvel biedt individuele begeleiding aan jongeren, in de regel gaat dit om de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Jongeren hebben identiteitsproblemen (negatief zelfbeeld), gedragsproblemen, moeten ingrijpende gebeurtenissen verwerken, hebben moeite om contacten aan te gaan of om met seksualiteit om te gaan. Meestal komt deze hulp voort uit een gezamenlijke intake met ouders en een kind. De individuele begeleiding wordt dan bijvoorbeeld gegeven naast een traject van ouderbegeleiding. In veel gevallen zullen jongeren door hun ouders aangemeld worden voor individuele begeleiding. Het is echter ook mogelijk dat jongeren zichzelf aanmelden voor hulpverlening. Daarbij geldt dat bij jongeren tot en met 15 jaar de ouders worden ingelicht.

Rouwgroep voor jongeren
De Vluchtheuvel geeft hulp aan jongeren die in hun naaste omgeving een dierbaar persoon verloren hebben, bijvoorbeeld één van de ouders, een broer of zus. In overleg kunnen ook jongeren deelnemen die een ander dierbaar persoon verloren hebben. Tijdens acht bijeenkomsten met ca. acht jongeren wordt aan de hand van praktische opdrachten stilgestaan bij het rouwverwerkingsproces. De rouwgroep is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Voor informatie over de rouwgroep kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor of mailen naar rouwgroep@cbgg.nl.