Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Identiteitsproblemen

Identiteitsproblemen

Vraag je het je ook wel eens af: Wie ben ik eigenlijk? Wat vinden anderen van mij? Vragen die te maken hebben met de ontwikkeling van je eigen identiteit. Een stabiele identiteit ontwikkel je wanneer je door hebt hoe je naar jezelf kijkt en wanneer dat beeld van jezelf overeenkomt met hoe je zou willen zijn. Je kent je eigen sterke en zwakke punten en je kunt die accepteren. Daarbij geloof je dat ook de mensen die belangrijk voor je zijn, jou accepteren zoals jij bent. 

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Als er een groot verschil bestaat tussen hoe je jezelf ziet en hoe je zou willen zijn, leidt dat tot ontevredenheid en onzekerheid.

 

Hulp bij identiteitsproblemen

Als die ontevredenheid en onzekerheid langer duurt en je hierdoor belemmerd wordt in bijvoorbeeld je studie of sociale contacten kan het goed zijn om hulp te zoeken. De Vluchtheuvel biedt hulp bij identiteitsproblemen in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken of in een gespreksgroep (identiteitsgroep, zie vervolg).

 

Identiteitsgroep

Voor mensen die niet sterk in hun schoenen staan en zich vaak laten leiden door omstandigheden of door andere mensen is er de identiteitsgroep. Het doel is het zelfvertrouwen te vergroten zodat het gemakkelijker wordt om sociaal te functioneren. Bijvoorbeeld door 'nee' te durven zeggen en grenzen te stellen. Maar ook om niet geremd te zijn bij het aanknopen van een praatje. Tijdens tien groepsbijeenkomsten staan we stil bij verschillende thema’s die horen bij het eigen 'ik', zoals het leren kennen van je eigen sterke en zwakke kanten, het herkennen van je eigen gevoelens, het durven opkomen voor jezelf, het durven weigeren, het ombuigen van negatieve denkpatronen en het oefenen met vaardigheden. De groep is bedoeld voor zes tot tien deelnemers. Ter ondersteuning van de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers cursusmateriaal.

Voor aanmelding kunt u tijdens kantooruren bellen naar (0113) 21 30 98. U kunt zich ook online aanmelden. Vermeld bij de opmerkingen dat u graag wilt deelnemen aan een identiteitsgroep. Het starten van een nieuwe identiteitsgroep wordt vermeld bij de nieuwsberichten.

 

Ervaringsverhaal

Margot is getrouwd en heeft vier kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Ruim twee dagen per week besteedt ze aan haar eigen bedrijf, waarin ze aan een tiental mensen leidinggeeft. Ze komt over als een zelfverzekerde vrouw die geen problemen heeft met haar zelfbeeld. Margot: “Dat lijkt zo, maar de werkelijkheid is anders. Ik vind het lastig om bij problemen op mijn werk of klachten over producten de telefoon te pakken. Ik pieker erover hoe ik dingen op moet lossen en hoe ik ga zeggen wat ik wil. Ik twijfel vaak of ik dingen misschien fout doe en hoe ik ze anders aan kan pakken.” Lees het hele verhaal van Margot, deelnemer aan de identiteitsgroep.

 

Tips voor meer zelfvertrouwen

  1. Maak gebruik van de tweekolommentechniek. Alle negatieve automatische gedachten die door je heen gaan, schrijf je in de linkerkolom. In de rechterkolom schrijf je een positieve gedachte. Links komt bijvoorbeeld te staan: ‘Het is allemaal mijn schuld.’ Rechts zet je: ‘Iedereen maakt fouten.’
  2. Maak een lijst met tien positieve eigenschappen. Kun je er geen tien bedenken, vraag dan aan mensen die je goed kennen of zij de lijst kunnen aanvullen. Plak deze lijst in je agenda en lees hem iedere dag een keer door.
  3. Bedenk aan het einde van de dag waarvoor je God wilt danken. Schrijf het concreet op: "Heere, ik dank u dat u ... ". En spreek dit vervolgens uit tegenover de Heere in je gebed.
  4. Je zelfvertrouwen kan groeien door het volbrengen van taken. Dat hoeven niet persé grote taken te zijn. Maak een lijst van alle klussen die je te doen hebt en streep steeds door wat je hebt gedaan.
  5. Beperk gepieker tot een minimum. Wie piekert draait vaak alsmaar in kringetjes rond. Zoek steeds wanneer je aan het piekeren slaat een stukje afleiding. Reserveer voor het piekeren een half uur per dag. 
  6. Vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent jij en zij zijn zij. Je waarde als persoon is niet gelegen in het ergens beter in zijn dan een ander.
  7. Neem een compliment altijd serieus. Bedank degene die je een compliment maakt. Kraak jezelf of je prestatie niet af.
  8. Stel je open voor kritiek. Durf er rustig naar te luisteren. Stel vragen om erachter te komen wat de ander precies bedoelt.
  9. Leer ‘nee’ zeggen. Accepteer niet iedere opdracht en ieder verzoek. Voorkom dat je agenda zo vol gepland raakt, dat je niet meer aan jezelf toekomt.
  10. Neem tijd voor het lezen van de Bijbel en voor gebed. Je mag je waarde ontlenen aan het feit dat je door God geschapen bent.

 

Meer lezen over identiteitsproblemen

 

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design