Kwaliteit

Kwaliteit

De Vluchtheuvel heeft als organisatie voor Algemeen Maatschappelijk Werk sinds 2008 het HKZ-certificaat. Dit houdt in dat de stichting voldoet aan alle kwaliteitseisen binnen deze branche. De certificering is van toepassing op het aanbod van christelijke, psychosociale hulp voor zowel jongeren als volwassen, participatie in zorgadviesteams en het bieden van schoolmaatschappelijk werk.

HKZ-keurmerk