Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Leren rein te leven - Handreikingen

Leren rein te leven

Wat kun je doen om seksverslaving te voorkomen, of: om ervan los te komen. Enkele handreikingen:

1. De problematiek van seksverslaving onderstreept de noodzaak van seksuele vorming. Het is onmisbaar om met kinderen en jongeren te spreken over seksualiteit. Zij mogen horen dat seksualiteit een gave van God is, die door de Heere wonderlijk is gemaakt. Laat hen horen hoe goed het is om rein te leven op seksueel gebied.
2. Zorg voor een gezonde bescherming tegen seksuele prikkels. Een stevig internetfilter zorgt dat de drempel om te zoeken naar pornografie hoger wordt.
3. Strijden tegen seksuele onreinheid vraagt om een radicaliteit. Mannen die kwetsbaar zijn voor seksuele zonden doen er goed aan om de verleidingen uit hun leven weg te doen.
4. Zoek een medestrijder. Seksuele zonden worden vaak in het geheim bedreven. Velen worstelen hiermee zonder dat iemand weet van hun strijd. Het zoeken van een medestrijder is een krachtig middel in de strijd.
5. Werk aan een gezond zelfbeeld. Veel seksverslaafden zijn negatief over zichzelf of voelen zich gespannen en onzeker. Seksualiteit is voor hen een manier geworden om zich goed te voelen, het wordt een uitvlucht. Het is van belang om te zoeken naar zinvolle sociale contacten en activiteiten.
6. Werk aan een goed huwelijk. Als in een huwelijk het vuur van de liefde en van de seksuele omgang is uitgedoofd, maakt dat vooral mannen kwetsbaar voor de verleiding van seksuele zonden.
7. Als laatste: belijd zonden, ook seksuele zonden, naar de Heere en naar elkaar. Een leven in afhankelijkheid van de Heere, dat aan Hem is toegewijd, is het beste medicijn tegen seksuele zonden.

Door Erik-Jan Verbruggen, maatschappelijk werker en regiomanager

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design