Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Mannengroep seksverslaving

Mannengroep

Het leven lijkt goed. Maar schijn bedriegt. Achter een lach schuilt soms veel pijn. Schaamte. Schuld. Minachting van jezelf. Blijf niet langer worstelen met je seksverslaving, maar pak het aan!

De mannengroep seksverslaving is bedoeld voor mannen die ervaren dat ze vastzitten in seksverslaving. Denk aan het bekijken van pornografisch materiaal op internet of dvd, het bekijken van tijdschriften of foldermateriaal, masturbatie, het bellen van sekslijnen of het bezoeken van prostituees. Mannen die steeds maar weer zondige seksuele verleidingen niet kunnen weerstaan en die hiermee radicaal willen breken, kunnen terecht in de mannengroep.

Hoe werkt het?

Er wordt gewerkt met vaste kleine gespreksgroepjes. Leidraad van de groep is een werkmap die de deelnemer persoonlijk doorwerkt. Tijdens de bijeenkomsten is deze map het uitgangspunt. De nadruk ligt op het open zijn over en radicaal breken met de seksverslaving. Met elkaar wordt geleerd om stappen te zetten naar een leven zonder seksverslaving. Ook wordt aandacht gegeven aan de verhouding tot de Heere en aan richtlijnen vanuit de Bijbel over seksualiteit.

Intake en groepsbijeenkomsten

Als u zich aangemeld heeft, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De mannengroepen worden gehouden met circa tien deelnemers en worden begeleid door twee hulpverleners van De Vluchtheuvel. Het hulpverleningstraject bestaat uit tien groepsbijeenkomsten.

Partners

Bij twee bijeenkomsten worden ook de partners verwacht. Bij deze ontmoetingen is een vrouwelijke hulpverlener betrokken. Daarnaast wordt er een aparte bijeenkomst voor partners georganiseerd. Als de partners dit willen wordt er een partnergroep georganiseerd.

Eigen bijdrage

Voor het deelnemen aan de mannengroep wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Privacy

In de hulpverlening van De Vluchtheuvel is de privacy van de hulpvrager volledig gewaarborgd. Dat geldt ook voor de mannengroepen seksverslaving. Pas tijdens de eerste bijeenkomst van de mannengroep hoort u wie de andere deelnemers zijn. Ook richting uw kerkelijke gemeente is de privacy volledig gewaarborgd.

Aanmelding

Voor aanmelding kunt u tijdens kantooruren bellen naar (0113) 21 30 98. U wordt dan doorverbonden met een maatschappelijk werker. U kunt zich ook online aanmelden. Zodra bekend is wanneer er weer nieuwe mannengroepen beginnen, wordt dit vermeld bij de nieuwsberichten.

 

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design