Online doneren

Online doneren

Bijbels verantwoorde hulp is in onze samenleving onmisbaar. Een groot deel van ons werk wordt gefinancierd door de verschillende kerkgenootschappen, vergoed door zorgverzekeraars of bekostigd vanuit de eigen bijdrage. Maar er zijn werkzaamheden en vormen van hulp, die op geen enkele andere bekostigd kunnen worden dan met giften van donateurs. Daarom vragen wij uw steun. U kunt donateur worden, maar ook een eenmalig gift is welkom.

 

Geef online voor bijbelse hulpverlening!


Uw bijdrage wordt besteed aan mensen in nood!