Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Privacy en klachten

Privacy

Van iedere cliënt bij De Vluchtheuvel wordt een dossier gemaakt. Het dossier bevat informatie die nodig is voor goede hulpverlening, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, de hulpvraag, het hulpverleningsplan, door de cliënt zelf ingebrachte stukken en correspondentie met andere hulpverleners.

De Vluchtheuvel draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen personen die bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens van de cliënt. Het informeren van derden over de aan u geboden hulp mag alleen met uw toestemming.

Als hulpvrager kunt één van onze medewerkers of hulpverleners kennen. Geef het bij uw aanmelding aan als u niet wilt dat uw hulpvraag of de inhoud hiervan bij hen bekend wordt. De Vluchtheuvel doet er alles aan om ook intern uw privacy te waarborgen. Dit wordt beschreven in onze embargo-regeling.

Personen die bekend zijn

Voor personen die binnen de kring van de gereformeerde gezindte een zekere bekendheid genieten, kan de drempel om hulp te vragen extra hoog zijn. De Vluchtheuvel wil voor hen doen wat mogelijk is om de stap om hulp te zoeken te vergemakkelijken en heeft daarom een 'Glazen huis-regeling' opgesteld.

Klachten

Er is een onafhankelijke klachtencommissie voor het behandelen van klachten. De commissie behandelt klachten volgens ons klachtrechtreglement.

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design