Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Relatieproblemen

Wat zijn relatieproblemen?

In elke relatie spelen van tijd tot tijd spanningen en conflicten. Dat hoeft niet erg te zijn en het kan de relatie zelfs levendig houden. Soms moet je elkaar even aankijken, aansporen, wakker schudden. Het kan ook zijn dat er spanningen zijn door veranderende omstandigheden. Ziekte, verlies van familieleden of kinderen, problemen in de werksfeer, in de kerk, rond financiën of de opvoeding. Op zich leiden deze problemen niet tot het vastlopen van een relatie. Ze doen wel een beroep op een aantal belangrijke vermogens van de partners, zoals het kunnen verdragen van meningsverschillen, kunnen overleggen en samenwerken, de eigen behoeften helder kunnen aangeven maar ook: behoeftebevrediging kunnen uitstellen.

We spreken van relatieproblematiek als er een probleem is dat door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven blijvend negatief beïnvloedt. Er ontstaat dan een patroon van verstoorde interactie. Lees meer over relatieproblemen, hoe ze ontstaan en de relatie met het geloof>

Samen praten: 10 gouden regels

Goede communicatie is een absolute voorwaarde voor een goed huwelijk. Samen praten is daar een wezenlijk onderdeel van. Tien gouden regels om aan dit samen praten zoveel mogelijk vreugde te beleven.

1. Tijd voor elkaar. Voor velen is dagelijkse drukte en stress er de oorzaak van dat er onvoldoende wordt gepraat. Daardoor ontstaat er zelden een gesprek van hart tot hart. Ga samen eens rustig na wat echt belangrijk is van al jullie bezigheden. Komt het samen praten hierdoor in de knel?

2. Belangstelling voor elkaar. Goede communicatie staat of valt met belangstelling voor elkaar. Verdiep je steeds weer in de leefwereld van de ander. Maak elkaar deelgenoot van wat je bezighoudt. Dat zijn uiteraard de belangrijke dingen, maar ook gewoon de dagelijkse voorvallen.

3. Luister naar elkaar. In onze maatschappij wordt op allerlei manieren heel veel gecommuniceerd, maar helaas vaak slecht geluisterd. Dat geldt ook voor veel huwelijken. Terwijl echt luisteren zo verrijkend is. Voor jezelf en de ander. Verdiep je daarom in de ander, vraag door als de ander iets vertelt, kom niet onmiddellijk met je eigen verhaal …

4. Houd rekening met verschillen tussen man en vrouw. Vrouwen en mannen communiceren verschillend. Dat maakt het heel boeiend, maar je moet er wel rekening mee houden. Vrouwen zijn vaak gevoeliger en kunnen hun gevoelens ook makkelijker uiten. Mannen zijn vaak wat meer oplossingsgericht. Houd rekening met die verschillen, accepteer ze, verdiep je erin. Zie het als een boeiende ontdekkingstocht!

5. Waardeer elkaar. Je hoeft echt niet heel de dag met complimenten te strooien. Maar veel echtparen zijn er wel erg zuinig mee. Spreek uit wat je waardeert in de ander. Beschouw al die mooie eigenschappen van de ander niet als vanzelfsprekend. Zeg het dagelijks, mét en zónder woorden: ik houd van jou!

6. Formuleer positief. Veel narigheid in de communicatie ontstaat door het uiten van verwijten. Als je dingen anders of beter wilt, zeg dat dan, maar formuleer het positief. “Ik zou het fijn vinden als jij…” Dat klinkt heel anders dan: “Jij doet nooit eens je best, terwijl ik ….”

7. Wees duidelijk en concreet. Laat elkaar weten wat je fijn vindt, maar ook wat je dwars zit. Wees daarbij mild, maar niet vaag. Benoem concreet wat je bedoelt. Pak je boodschap niet in.

8. Belijd fouten. In de beste huwelijken gaan weleens iets mis. Wacht niet om je eigen aandeel daarin uit te spreken. Als je dit achterwege laat, ontstaat er bitterheid en wrok. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat geldt zeker ook voor toe-geven!

9. Praat over praten. In een huwelijk praat je over van en alles en nog wat. Maar praat er ook eens over hoe jullie samen praten. Ben je daar tevreden over? Zou je dingen anders willen? Waardoor ontstaan er meestal irritaties? Praat hierover eens door op een rustig moment. Dat kan zo verhelderend zijn.

10. Bid samen. Door samen te bidden laat je de ander in je hart kijken. Je maakt duidelijk dat je het met afspraken, goede bedoeling en 10 gouden regels alleen niet redt. Je hebt boven alles Gods hulp en zegen nodig in je huwelijk. Laat dat centraal staan in het huwelijk. Echt ‘samen praten’ is een geschenk van de Heere!

 

Hulp bij huwelijksproblemen

Huwelijksproblemen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding op het huwelijk. De Vluchtheuvel biedt in samenwerking met CGO (Cursus Godsdienst Onderwijs) een cursus Huwelijkstoerusting aan. Lees de folder> Voor alle echtparen, korter of langer getrouwd, is er de Houd me vast-cursus, een cursus die je helpt je relatie te onderhouden.

Voor wie al getrouwd is, al langere tijd verkering heeft of verloofd is en vastloopt in zijn/haar relatie biedt De Vluchtheuvel hulp in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken.

Teuni Boer, maatschappelijk werker, over hulp bij huwelijksproblemen>

Christine Maljaars, psycho-sociaal hulpverlener, over de Houd me vast-cursus>

Ervaringsverhaal

Je hoeft niet lang getrouwd te zijn om hulp bij huwelijksproblemen nodig te hebben. John en Diane ondervonden het zelf. Na een verkeringstijd van twee jaar stapten ze in het huwelijksbootje, dat al vrij snel in woelig water terechtkwam. “We móésten er wel mee aan de slag, want zo kon het niet verder!” Lees het verhaal over de moeilijke start van het huwelijk van John en Diane>

Hans en Elize vormden samen met hun twee kinderen een gewoon gezinnetje. Tien jaar getrouwd en samen gelukkig. Tot er een vonk oversloeg tussen Hans en een vriendin. Het huwelijk van Hans en Elize ging door een diep dal. Lees wat Elize erover vertelt>

Meer lezen over huwelijksvoorbereiding en huwelijksproblemen

Artikelen:

Boeken:

  • H. van Groningen, Samen praten. Over communicatie in het huwelijk.
  • J.H. Mauritz en E.J. Verbruggen (red.) Meer dan liefde, Samen bouwen aan je huwelijk.
  • H. van Groningen, Jongeren naar het huwelijk. Een praktische handreiking om je voor te bereiden op het huwelijk.

Deze boeken kunt u bij De Vluchtheuvel bestellen.

Nieuwsbrief:

 

Relatieproblemen in gezin of familie

Er kunnen ook relatieproblemen spelen in het gezin of in de familie. De Vluchtheuvel biedt hulp in de vorm van psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken.
 

Meer lezen over relatieproblemen

Er verschenen nieuwsbrieven met interviews, informatie en tips over:

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design