Steun ons

Steun ons

Elkaar helpen doe je samen!

Bijbels verantwoorde hulp is in onze samenleving onmisbaar. Daarom vragen wij uw steun. Heeft u geen hulp nodig, maar wilt u wel graag iets voor uw naaste in nood doen? Dat kan door De Vluchtheuvel te steunen. Met uw financiële bijdrage, éénmalig of als donateur, of met uw praktische inzet als PR-vrijwilliger.


U kunt ons ook steunen door middel van een legaat of erfstelling.

De Vluchtheuvel staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden