Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden

Ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn smart. Als er persoonlijke problemen, problemen in het huwelijk of in het gezin zijn, is de hulp van De Vluchtheuvel onmisbaar. Een groot deel van ons werk wordt niet gesubsidieerd. Daarvoor zijn we aangewezen op andere bronnen van inkomsten. Eén daarvan is de steun van donateurs.

Meer mensen moeten weten dat De Vluchtheuvel hulp biedt. Ook financiële steun is nodig. Wij zoeken PR-vrijwilligers om ons daarbij te helpen.

Wat doet een PR-vrijwilliger?
• folders en informatie over De Vluchtheuvel actueel houden in de eigen gemeente
• een spreker uitnodigen van De Vluchtheuvel op een verenigings- of gemeenteavond
• een verkoop- en informatietafel bemannen tijdens een verkoopdag of zendingsmarkt
• het organiseren van een zangavond voor De Vluchtheuvel
• het organiseren van andere acties bijvoorbeeld een verkoopactie of een sponsortocht
• de school waar uw kinderen op zitten warm maken voor een actie
• of op uw eigen creatieve manier bekendheid geven en financiën werven

De PR-vrijwilligers werken samen in werkgroepen. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar. Er worden ideeën uitgewisseld, nieuwe acties besproken en waar nodig ondersteunen jullie elkaar bij de activiteiten.

Tijd
Het is een leuke vrijwilligersbaan, waarin u veel contacten opdoet. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u in het werk investeert. Reiskosten en onkosten worden vergoed.

PR-vrijwilliger aan het woord
Diny is moeder van zes kinderen. Haar dagen zijn gevuld met de zorg voor het gezin, hulp op school, in de kerk én met haar vrijwilligerswerk voor De Vluchtheuvel. “Ik heb zelf nooit hulp nodig gehad, maar er zijn genoeg mensen om je heen die in psychische nood zijn en er zelf niet uitkomen. Samen met andere PR-vrijwilligers organiseren we elk jaar een actie. Vorig jaar verkochten we vaderdagtaartjes. We organiseerden een concert en een gemeentedag. Het is leuk om iets naast het gezin te doen. Bovendien kun je het op je eigen manier doen en zelf weten hoeveel tijd je eraan besteedt.”

Geïnteresseerd en/of wilt u meer weten? Neem contact op met het hoofdkantoor.