Hulp nodig?

Meld u online aan of bel tijdens kantooruren (0113) 21 30 98

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familieleden.

Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis).

Signalen

Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Het lastige van huiselijk geweld is dat signalen meestal niet in één oogopslag te herkennen zijn. Vaak zijn het indirecte signalen die aangeven dat het niet goed gaat met iemand, bijvoorbeeld verwondingen, oververmoeid zijn, slechte verzorging, lusteloos, emotieloos of angstig zijn. Ook andere signalen kunnen wijzen op vormen van huiselijk geweld.

Gevolgen

Huiselijk geweld kan leiden tot lichamelijke gevolgen (blijvende handicaps of verwondingen) en zelfs tot de dood. Het leidt vooral tot emotionele problemen, met name bij slachtoffers van seksueel geweld en bij vrouwen. Ook de gevolgen voor andere relaties of relaties op latere leeftijd moeten niet onderschat worden. Een kind dat slachtoffer van huiselijk geweld is geweest, verliest het vertrouwen in zichzelf en anderen, ervaart vaker problemen met intimiteit en seksualiteit en vindt het moeilijker om relaties aan te gaan. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunnen last krijgen van depressie, plotselinge gedragsverandering, concentratieverlies, baldadigheid, angst en boosheid.

Daders

Maar er moet ook aandacht zijn voor de daders. Zij zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en daarop aanspreekbaar! Vaak handelen zij echter vanuit machteloosheid of zijn andere problemen de oorzaak van hun gedrag. Daarvoor hebben zij hulp nodig.

Christelijke gemeente

Helaas gaat huiselijk geweld de christelijke gemeente niet voorbij. Er is veel nood op dit terrein. Daarom is het belangrijk dat ook binnen de kerken de kennis over huiselijk geweld wordt vergroot. Want elk slachtoffer van huiselijk geweld is er één te veel.

Deze informatie is grotendeels overgenomen uit de map ‘Trainers huiselijk geweld (2015) – een trainershandleiding Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling.’

 

© 2015 Stichting De Vluchtheuvel   /   Sitemap   /   Realisatie: KM Design